238

ฉก.ร.14 พิธีรับมอบพันธุ์ผักพระราชทาน”ทหารพันธุ์ดี”และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ถวายพระราชกุศล (คลิป)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2666 ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา บ้านหนองหลวง ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พันเอกณรงค์ชัย เจริญชัย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 พร้อมด้วย ข้าราชการครู นักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา และราษฏรบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก รับมอบพันธุ์ผักพระราชทาน โครงการทหารพันธุ์ดี หน้าพระบรมฉายาสัญลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยพระราชทาน เมล็ดพันธุ์ผัก จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย แก่ข้าราชการครู นักเรียน และราษฏรในพื้นที่ ได้นำไปเพาะปลูก เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับใช้ในการบริโภคภายในครัวเรือน เป็นการช่วยบรรเทา ความเดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหารในการอุปโภคบริโภคของประชาชนเนื่องด้วยปัจจุบันได้เกิดปัญหาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียน และผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรวมถึงการนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคมาจำหน่ายอันจะเป็นการสร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ยังได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน การมอบจักรยานโครงการสานฝันปันสุข จากกองทัพบก จำนวน 10 คัน เพื่อช่วยเหลือนักเรียน บ้านไกล ได้เดินทาง ได้อย่างสะดวก ตลอดจนการตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี รร.ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา ซึ่งอีกด้วย