พะเยา เครื่องปั้นดินเผา -บูรณะเมืองโบราณเวียงบัว แหล่งโบราณคดีย้อนยุคอายุกว่า 700 ปี

129

พะเยา  เครื่องปั้นดินเผาบูรณะเมืองโบราณเวียงบัว  แหล่งโบราณคดีย้อนยุคอายุกว่า 700 ปี

วันที่ 27 . 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรศักด์  เฉพาะทำ อายุ 45 ปี  ประธานชมรมเครื่องปั้นดินเผาเวียงบัว  บ้านเวียงบัว หมู่ที่ 7 .แม่กา  .เมือง .พะเยา พร้อมชาวบ้านในพื้นที่ร่วมฟื้นฟูเครื่องปั้นดินเผาเมืองโบราณเวียงบัว ซึ่ง เป็นแหล่งโบราณคดี ที่มีเตาเผาโบราณ ซึ่งมีอายุกว่า 700 ปี  โดยปั้นถ้วยชาม และอื่นๆเพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมโบราณเวียงบัว เพื่อรักษาเอกลักษณ์ไว้ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

สำหรับเตาเผาเป็นเตาเก๊ามะเฟืองมีความยาว 5.15 เมตร กว้าง 1.90-2.00 เมตร ปล่องสูง 1.65 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง 1.65 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง40-45 ซม. พื้นเตาเป็นดิน ทาฉาบทับด้วยดินเหนียวมีแนวกันไฟสูง 35 ซม. ห้องเผามีความยาว  2.45 เมตร

 จากการขุดพบหลักฐานการผลิตเครื่องจานชามเนื้อแกร่งชนิดเคลือบ ราวประมาณปี..1823-1843 ในสมัยพระยางำเมือง แห่งเมืองพะเยา พบลวดลายภูมิจักรวาลที่เป็นอัตลักษณ์ของเครื่องจานชามที่เวียงบัวหลายแบบ  มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวคือการกดทับลายด้วยดวงตรา การพิมพ์กดลาย การขูดเส้น ขูดสี เซาะร่อง แกะสลักลายเป็นรูปต่างๆ ส่วนใหญ่จะตกแต่งลวดลายตรงกลางชามด้านใน โดยมีบางชิ้นสภาพสมบูรณ์มีบางชิ้นแตกหักก็ได้เก็บรวบรวมไว้ภายในบริเวณเตาเผาโบราณเวียงบัว ได้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าและท่องเที่ยว

นายพรศักด์  เฉพาะทำ อายุ45ปี ประธานชมรมเครื่องปั้นดินเผาเวียงบัว เล่าว่า ตนเองไม่ได้ เรียนรู้เรื่องการปั้นเซรามิคและดินเผามาก่อน แต่อยากฟื้นฟูแหล่งโบราณสถานเวียงบัวบ้านเกิดของตนเอง จึงได้ไปศึกษาและฝึกฝน และค้นคว้าหาแหล่งดินที่จะมาทำเซรามิคกว่า 1 ปี ซึ่ง ได้ปั้น 2 แบบ แบบเคลือบเซรามิค และดินเผา

สำหรับดินที่นำมาใช้ในการปั้นดินเผาของเวียงบัว เมื่อเสียและสามารถนำกลับคืนมาใช้ ซึ่งในการปั้นเซรามิค จะใช้อัตลักษณ์ของเวียงบัวลายลักษณ์ที่สำคัญที่พบได้แก่ปลา สิงห์ ช้าง ม้า ดวงอาทิตย์ ธรรมจักร ก้นหอย ขวัญ อนันตวัฏฏะ ศรีวัตสะ นกหงส์ นกยูง นกสีแดงหรือฟีนิกส์ ซึ่งส่วนมากเป็นลายลักษณ์แบบใหม่ที่ยังไม่เคยพบเครื่องจานชามของแหล่งเตาอื่นๆ ในประเทศไทยหรือต่างประเทศมาก่อน จึงเอาแบบของโบราณมาถอดแบบแล้วทำขึ้นมาใหม่ ไว้จำหน่ายให้กับผู้สนใจนำไปเป็นที่ระลึกและเป็นอัตลักษณ์ ของบ้านเวียงบัวโบราณแบบย้อนยุค ในปัจจุบันดังกล่าว

สัมภาษณ์นายพรศักด์  เฉพาะทำ อายุ 45 ปี ประธานชมรมเครื่องปั้นดินเผาเวียงบัว  .แม่กา .เมือง .พะเยา