เชียงใหม่ มอบรางวัล“งานอัตลักษณ์ลายผ้า สร้างศิลปจิตราพัฒนาวิถีชน” ส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญา พัฒนาที่ยั่งยืน

120

เชียงใหม่ มอบรางวัล“งานอัตลักษณ์ลายผ้า สร้างศิลปจิตราพัฒนาวิถีชน” ส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญา พัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวด “งานอัตลักษณ์ลายผ้า สร้างศิลปจิตราพัฒนาวิถีชน”

ภายใต้การส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้น.เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมลายผ้าชนเผ่าของราษฎรพื้นที่สูง รวมถึงส่งเสริมงานหัตถกรรมและรักษาอัตลักษณ์ประยุกต์ตามแนวนิยมเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผ้าชนเผ่า โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รอง ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผอ.พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

นายอนุกูล กล่าวว่า งานประกวดอัตลักษณ์ลายผ้า สร้างศิลปจิตราพัฒนาวิถีชน เป็นงานที่ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชาวไทยบนพื้นที่สูงผ่านลายผ้า นับเป็นการเสริมพลังการขับเคลื่อนมรดกวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างการยอมรับในความเป็นไทยภูเขา อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการนำ Soft Power เช่น ลายผ้าที่ได้รับรางวัล ที่บอกเล่าถึงอัตลักษณ์เรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปะที่กลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูงสร้างสรรค์ พัฒนาและนำมาเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยผลการประกวดประเภทอัตลักษณ์ลายผ้า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.เดือนรุ่ง คุ้งลึง ชื่อผลงาน ลายจกผ้ากะเหรี่ยง ซึ่งได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ น.ส.ปรามณี กิ่งนอก ชื่อผลงาน ผ้าปักเมี่ยน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ น.ส.ดวงเดือน จันทร์พอดู ชื่อผลงาน เชโหม่ซู ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลประเภทอื่นๆ เช่น ประเภทศิลปะ ประเภทเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และรางวัล Popular Vote รวม 10 รางวัล

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัด Mini market ผลิตภัณฑ์จากราษฎรพื้นที่สูง อาทิ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย ลายผ้าที่งดงาม และของฝากของที่ระลึกอื่นๆ อีกจำนวนมาก