พิษณุโลก รพ.พุทธชินราช บึงแก่งใหญ่ เปิดศูนย์ผ่าตัดกล้องแผลเล็ก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เปิดให้บริการศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)
ณ อาคารผ่าตัดผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 7 ชั้น ศูนย์การแพทย์พุทธชินราชาบึงแก่งใหญ่ โดยเริ่มเปิดให้บริการผ่าตัดส่องกล้อง ดังนี้

1. การผ่าตัดทางนรีเวช
ได้แก่ การผ่าตัดถุงน้ำช็อคโกแลต การผ่าตัดเนื้องอกของรังไข่และปีกมดลูก
การผ่าตัดเนื้องอกมดลูก การตัดมดลูก 2. การผ่าตัดทางระบบประสาท ได้แก่
การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองผ่านโพรงอากาศสฟีนอยด์ด้วยกล้องเอ็นโดสโคป
3. การผ่าตัดรระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ การผ่าตัดต่อมหมวกไต

ทั้งนี้ การผ่าตัดส่องกล้องเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีการผ่าตัดสมัยใหม่ เพื่อช่วยให้แพทย์ผ่าตัโดยไม่จำเป็นต้องเปิดแผลขนาดใหญ่เหมือนในอดีต โดยการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผ่านกล้องเป็นวิธีที่นิยมมากในปัจจุบัน เป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้ป่วยในการรักษาโรคต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตเป็นปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมในเวลาที่รวดเร็วขึ้น

นอกจากนี้การผ่าตัดส่องกล้องจะช่วยให้แพทย์มองเห็นรายละเอียดเชิงลึกของอวัยวะภายในได้เสมือนจริง ผ่านเทคโนโลยี Medical grade 4K display ทำให้ได้ภาพที่คมชัดและแม่นยำ แพทย์สามารถทำการวินิจฉัยโรคได้อย่างเที่ยงตรง ถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สำหรับศูนย์การแพทย์พุทธชินราชา บึงแก่งใหญ่ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันมีอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ 1. อาคารศูนย์สุขภาพเมือง 4 ชั้น 2. อาคารผ่าตัดผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 7 ชั้น และ 3. อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 11 ชั้น

ทั้งนี้เพื่อรองรับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ให้บริการโรคที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และลดความแออัด รอคอยนาน แก่ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงมากกว่า 5 ล้านคน นอกจากนี้ ศูนย์การแพทย์พุทธชินราชา บึงแก่งใหญ่ อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเปิดให้บริการศูนย์สมอง (Neuro Intervention) ศูนย์ทันตกรรมศูนย์ผู้สูงอายุ และศูนย์รักษาโรคมะเร็งภาคเหนือ ต่อไป