พิษณุโลก พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ 910 รูป พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ วัดอรัญญิก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานพิธีฝ่ายฆราวาส เป็นประธานประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โดยมี นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และญาติของผู้ประสงค์บรรพชาอุปสมบทในวันนี้ เข้าร่วมประกอบพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานได้ประกอบพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และ มอบผ้าไตรให้กับนาคตามลำดับ

ด้วยรัฐบาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้จัดให้มีพิธีบรรพชา อุปสมบท 910 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 รวม 20 วัน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในส่วนกลางจัดพิธี ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จำนวน 91 รูป และในส่วนภูมิภาค จัดพิธี ณ วัดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 819 รูป

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 คน และมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมพิธีเพิ่มเติมอีก 10 คน รวมมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 22 คน ซึ่งจะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ในวันนี้ต่อไป

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกฟ