271

อบจ.พิษณุโลก เชิญเที่ยวงาน “จิบกาแฟแลวัง พุทธศักราช 2565” 30-31 ก.ค.นี้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายภัทร ใจเอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน “จิบกาแฟแลวัง พุทธศักราช 2565” ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้แทนจากสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานเป็นไปด้วยวามเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ได้จัดทำโครงการ “จิบกาแฟแลวัง พุทธศักราช 2565” ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าอาคารขุนพิเรนทรเทพ และอาคารพระสวัสดิราช โบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก

เพื่อสร้างการบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมการสร้างรายได้ สร้างกลุ่มเครือข่ายด้านกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟ รวมถึงประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ผู้ประกอบการคาเฟ่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลก เกษตรกรที่เพาะปลูกกาแฟในจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานภาคเครือข่าย รวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงานมีการออกร้านแสดงสินค้าของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ, ผู้ประกอบการร้านกาแฟ, ร้านจำหน่ายสินค้า และกิจกรรม Workshop จากชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งมีการเสวนาเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนอีกด้วย