189

โหวต“11รมต.” ผ่านฉลุย “บิ๊กป้อม” คะแนนสูงสุด “จุรินทร์” รั้งบ๊วย

เวลา 10.00 น. วันที่ 23 ก.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 11 คน โดยนายชวนชี้แจงหลักเกณฑ์การลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ผู้ที่จะไม่ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะต้องได้คะแนนไม่ไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งหรือ 239 เสียงขึ้นไป จากจำนวน ส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ขณะนี้จำนวน 477 คน ก่อนจะลงมติ นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่เป็นงูเห่าของพรรค ลุกขึ้นประท้วงว่า มี ส.ส.เอาดอกไม้จันทน์เข้ามาในห้องประชุม เอาเข้ามาทำไมไม่เหมาะสม สภาฯ ไม่ใช่วัด

นายชวน ชี้แจงว่า เป็นพฤติกรรมแต่ละคน ควบคุมไม่ได้ การคุมมารยาทแต่ละคนทำได้ยาก จากนั้นที่ประชุมเริ่มลงคะแนนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 11 คน

1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้คะแนนเสียงไว้วางใจ 256 ไม่ไว้วางใจ 206 เสียง งดออกเสียง 9 ถือว่ามติที่ประชุมมีมติไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์

2.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้คะแนนไว้วางใจ 241 เสียง ไม่ไว้วางใจ 207 เสียง งด 23 ออกเสียง ที่ประชุมมีมติไว้วางใจ

3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ได้คะแนนไว้วางใจ 264 เสียง ไม่ไว้วางใจ 205 เสียง งดออกเสียง 3 ที่ประชุมมีมติไว้วางใจนายอนุทิน

4. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี คะแนนไว้วางใจ 268 เสียง ไม่ไว้วางใจ 193 เสียง งดออกเสียง 11 ที่ประชุมมีมติไว้วางใจ

สูงสุด และยังได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจต่ำสุด ในบรรดารัฐมนตรีทั้ง 11 คน…

5.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย คะแนนไว้วางใจ 245 เสียง ไม่ไว้วางใจ 212 เสียง งดออกเสียง 13 ที่ประชุมมีมติไว้วางใจ

6.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม คะแนนไว้วางใจ 262 เสียง ไม่ไว้วางใจ 205 เสียง งดออกเสียง 5 ที่ประชุมมีมติไว้วางใจ

7.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้คะแนนไว้วางใจ 249 เสียง ไม่ไว้วางใจ 205 เสียง งดออกเสียง 18 ถือว่ามติที่ประชุมมีมติไว้วางใจนายชัยวุฒิ

8.นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คะแนนไว้วางใจ 244 เสียง ไม่ไว้วางใจ 209 เสียง งดออกเสียง17 ที่ประชุมมีมติไว้วางใจ

9.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง คะแนนไว้วางใจ 249 เสียง ไม่ไว้วางใจ 204 เสียง งดออกเสียง 18 ที่ประชุมมีมติไว้วางใจ

10.นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ได้คะแนนไว้วางใจ 246 เสียง ไม่ไว้วางใจ 206 เสียง งดออกเสียง 20 ที่ประชุมมีมติไว้วางใจ

11.นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้คะแนนไว้วางใจ 243 เสียง ไม่ไว้วางใจ 208 เสียง งดออกเสียง 20 ที่ประชุมมีมติไว้วางใจ

ทั้งนี้รัฐมนตรีทั้ง 11 คน ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งต่อไป ซึ่งนายจุรินทร์ มีคะแนนไว้วางใจต่ำสุดในบรรดารัฐมนตรีทั้ง 11 คน และนายชวน สั่งปิดการประชุมเวลา 10.40 น.