136

“จุติ” มั่นใจความโปร่งใส-สุจริต โต้ฝ่ายค้านโจมตีการเคหะฯ ผู้ว่าฯ ระบุมีกลุ่มผลประโยชน์เก่าบิดเบือนข้อเท็จจริง

วันที่ 22 ก.ค. ที่รัฐสภา นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)พร้อมด้วยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว กรณีนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส. กทม.พรรคเพื่อไทย อภิปรายพาดพิงถึงกรณีการตรวจสอบการเคหะแห่งชาติ ที่ได้ส่งเรื่องไปถึงนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นการสอบสวนกันเอง

นายจุติ กล่าวว่า เรื่องนี้ได้เคยอธิบายหลายครั้งแล้ว เรื่องดังกล่าว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งราชการเป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เพราะนายจุรินทร์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกฯในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ส่วนการยื่นหลักฐานไปยัง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)เป็นเรื่องที่ ป.ป.ช. กำลังดำเนินการตามขั้นตอน และได้ทราบว่ามีหนังสือเชิญการเคหะแห่งชาติ ไปชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารไปตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือ ป.ป.ช.อย่างเต็มที่ เพราะมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่โปร่งใสและสุจริต

ด้านนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตนมารับงานในการเคหะแห่งชาติในช่วงเวลา 2 ปี มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาเก่า และสร้างโครงการใหม่ๆ ที่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง เพื่อสร้างบ้านและจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเร็วที่สุด

“การทำงานอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มผลประโยชน์เก่า จึงนำมาสู่เรื่องร้องเรียนโดยมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงไปยังหน่วยงานต่างๆรวมถึงกรรมาธิการซึ่งผมและหน่วยงานขอยืนยันว่าพร้อมอธิบายด้วยข้อเท็จจริงบนความซื่อสัตย์สุจริตทุกประการ” นายทวีพงษ์ กล่าว