ด่วน! แผ่นดินไหวในเมียนมา สะเทือนถึงไทย

107

ด่วน! แผ่นดินไหวในเมียนมา สะเทือน
ถึงไทย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 00.07 น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ประเทศเมียนมา ที่ละติจุด 21.22 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.85 องศาตะวันออก ขนาด 6.4 ความลึก 3 กิโลเมตร

ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 87 กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.เชียงราย หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป