158

ปั่นโซเชียลบิดเบือน ข้อเท็จจริง กรณี”จุติ”ชี้แจงฝ่ายค้านในสภาฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงกรณี นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล อภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องการทุจริตในการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ไม่หวังดีสร้างความสับสนในกระแสโซเชียลว่า นายจุติ ชี้แจงไม่ตรงประเด็นเกี่ยวกับคำถามในเรื่องของการเคหะแห่งชาติ แต่กลับไปตอบในเรื่องกระทรวงกลาโหม นั้น

ซึ่งข้อเท็จจริง นายจุติ ได้กล่าวว่า ผู้อภิปรายฝ่ายค้าน คือ นายณัฐชา ได้เคยใช้ข้อมูลเท็จนำมาอภิปรายในสภาฯ และถูกทหารแจ้งความดำเนินคดีมาแล้ว

1 ก.ย.2564 พล.ต.สวราชย์ แสงผล โฆษกกองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณี ผู้อภิปราย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพฯพรรคก้าวไกลได้อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยนำเสนอข้อมูลเรื่องปฏิบัติการไอโอ โดยกล่าวอ้างว่าใช้เอกสารของกองทัพภาคที่ 2 เป็นหลักฐานประกอบการอภิปราย กองทัพภาคที่ 2 ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้

กรณีนำเอกสารมาประกอบการอภิปรายจากการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้เอกสารจริงโดยพบจุดพิรุธดังนี้
1.หนังสือที่นำมาแสดงเป็นหนังสือที่ทำขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2564 ลายมือชื่อของแม่ทัพภาคที่ 2 ท่านปัจจุบันในหนังสือทั้ง 2 ฉบับไม่ตรงกับลายมือจริง
2.นามสกุลของแม่ทัพภาคที่ 2 ท่านปัจจุบันในหนังสือฉบับหนึ่งพิมพ์ไม่ถูกต้อง
3.ลายมือชื่อของรองแม่ทัพภาคที่ 2 ไม่ตรงกับลายมือชื่อจริง
4.มีลายมือชื่อของผู้อำนวยการกองยุทธการกองทัพภาคที่ 2 ที่ลงนามในหนังสือฉบับนั้นซึ่งปัจจุบันท่านดังกล่าวได้ปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่แล้วเป็นเวลากว่า 2 ปีเศษตั้งแต่ตุลาคม 2561 และนามสกุลสะกดไม่ถูกต้อง

5.กำลังพลที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าไม่เคยมีการจัดทำหนังสือดังกล่าว โดยเมื่อตรวจสอบการออกเลขที่หนังสือแล้วเป็นของกองยุทธการกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งเลขหนังสือที่ออกจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 มีเลขหนังสือถึงแค่ลำดับที่ 851 ยังไม่ถึงลำดับที่ 1121 ตามเอกสารที่ผู้อภิปรายนำมาแสดงแต่อย่างใด

6.ตามเลขที่คำสั่งที่ปรากฏ (เลขที่ 1107/2564) หน่วยมิได้เคยออกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์แต่อย่างใดอีกทั้งรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศกองทัพภาคที่ 2 (ศปสท.ทภ.2) ชั้นยศไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่นระดับผู้อำนวยการกอง ซึ่งต้องมีชั้นยศพันเอก แต่ในเอกสารมีชั้นยศเป็นพันโท ในส่วนของแม่ทัพน้อยที่ 2 ต้องมีชั้นยศพลโท ไม่ใช่พลตรี

7.การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณปกติจะมีการตรวจสอบความถูกต้องความเป็นระเบียบรวมถึงการสะกดคําให้ถูกต้องตามหลัก แต่หนังสือฉบับดังกล่าวมีคำผิด แม้กระทั่งชื่อนามสกุลของผู้ที่ต้องลงนาม จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวข้างต้นถือเป็นเอกสารอันเป็นเท็จที่ได้มีการปลอมแปลงทางรูปแบบให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งการลงลายมือชื่อไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หน่วยจึงได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาเป็นหลักฐานแล้ว

พล.ต.สวราชย์ กล่าวต่อว่า  ส่วนกรณีมีการอภิปรายว่ามีการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงกำลังพลพร้อมทั้งมีคลิปเสียงและรูปภาพประกอบ กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันว่าหน่วยไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ทราบที่มาของคลิปเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปภาพการยืนต่อแถวรับเบี้ยเลี้ยงตามที่กล่าวอ้างนั้น เป็นภาพเก่าของการจ่ายเบี้ยเลี้ยงตามปกติของหน่วยก่อนการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สังเกตได้จากกำลังพลไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการที่กองทัพภาคที่ 2 กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบในข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการดำเนินการของหน่วย