289

พิษณุโลก ป.ป.ช.ตรวจสอบ พื้นที่”นักการเมือง” 2 แห่ง เขตป่าไม้กว่า 400-500 ไร่ และป่าอนุรักษ์-อช.ทุ่งแสลงหลวง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายเกียรติศักดิ์ พุฒพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.สั่งให้ นายพลศักดิ์ คูณสมบัติ พนักงานไต่สวนระดับสูงพร้อมคณะลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และ หมู่ที่ 16 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

เพื่อรายงานข้อเท็จจริงและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับที่ดิน ภ.บ.ท.5 ที่ 47/49-52 หมู่ที่ 1 ต.แก่งโสภา อำเภอวังทอง ตามพิกัด E684107 N1865248 WGS 84 และที่ดิน ภ.บ.ท.5 ที่ 41/49-52 หมู่ที่10 ตำบลแก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก E678266 N1865070 WGS 84 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร นั้น

แต่สำนักงาน ป.ป.ช. จำเป็นต้องสำรวจสภาพพื้นที่ในที่ดินทั้ง 2 แปลง ตามพิกัดดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 จึงต้องลงพื้นที่จริงและรายงานสภาพความเป็นจริง

โดยมีผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก,ง เจ้าพนักงานอุทยานทุ่งแสลงหลวง, นายก อบต.แก่งโสภา, ปลัดอำเภอวังทอง, ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลแก่งโสภาและตำบลวังนกแอ่น อ.วังทอง ร่วมตรวจสอบกับเจ้าพนักงาน ป.ป.ช.

จุดแรก คณะเจ้าหน้าที่ได้จับพิกัดทั้ง 4 จุด เริ่มจากริมถนนสาย 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) จาก หมู่ 1 จนถึงหมู่ 10 (โรงเรียนโป่งปะ) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ตลอดความยาวถนนประมาณ 4 กิโลเมตร และเดินลึกไปจนชิดชายเขาประมาณ 800 เมตร คำนวณคร่าวๆ คิดเป็นจำนวน 400-500 ไร่ ปรากฏว่า มีทั้งในเขตป่าไม้ถาวร, ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าชุมชน, โฉนดที่ดิน สภาพพื้นที่จริงเป็นป่าและสวนยางพาราเป็นส่วนใหญ่พร้อมปรากฎหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่จำนวน 1 หลัก

จุดสองอยู่อีกฝั่งของถนนสาย 12 บริเวณหมู่ 16 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเข็ก สภาพพื้นที่มีการครอบครองปลูกยางพาราเป็นส่วนใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ปปช.ได้ใช้เวลาตรวจสอบไม่นานนัก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ได้สอบถามคนในพื้นที่ว่า ใครเป็นผู้ครอบครอง โดยชาวบ้านระบุเป็นนักการเมืองรายหนึ่งในพื้นที่ แต่ไม่ทราบชื่อผู้ใดเป็นผู้ครอบครอง จึงสั่งให้เจ้าพนักงานงานป่าไม้จับพิกัดแปลงเนื้อที่ดิน ภบท.5 จำนวน 2 แปลงข้างต้นว่า พื้นที่เป็นจำนวนกี่ไร่แน่ และตั้งอยู่ในเขตใดบ้าง จะต้องจำแนกออกมาชัดเจน