“จุติ”แฉกลับตั้งเอกชนเป็นที่ปรึกษา-นักวิชาการ ในกรรมาธิการฯ บางคณะ หาประโยชน์ให้บริษัทเอกชน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ชี้แจงกรณี นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล อภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องการทุจริตในการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ใการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีข้อความตอนหนึ่งว่า

“เพราะวันนี้มีเอกชนที่ลักลอบมาเป็นที่ปรึกษา เป็นนักวิชาการอยู่ด้วยกันบางคณะ แล้วใช้กรรมาธิการหาประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชน ถ้าเขายังไม่เลิก วันหน้าผมจะชวนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไปลุยด้วยกัน สิ่งที่อยากกราบเรียนว่า วันนี้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมือง ต้องทำ ต้องทำ แล้วผมขอกราบเรียนว่าผมนั้นทำด้วยความสุจริตใจ ตั้งใจที่สุดในชีวิตนี้ เป็นนักการเมืองอยากให้คนจนมีบ้านอยู่ อยากให้คนจนมีบ้านที่มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์”