อุตรดิตถ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

239

อุตรดิตถ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พสกนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี (อันเนื่องจากพระราชดำริ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม


.
การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ กรมประมง กำหนดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นปพันธุ์ปลาไทย 7 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตพเพียนทอง ปลาตะโกก ปลากาดำ ปลาบึก ปลายี่สกไทย ปลายี่สกเทศ จำนวน 500,000 ตัว

เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำธรรมชาติ ปล่อยลงในแหล่งน้ำห้วยน้ำรี ให้เป็นแหล่งอาหารให้แก่ชุมชน อีกทั้งเป็นการแพร่ขยายพันธุ์ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และเป็นการปลูกฝังให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ อันจะทำให้พสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ ได้บริโภคมากขึ้น ซึ่งทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงตรงตามเจตนารมณ์ของพระองค์ท่าน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน