พัน.ขส.23 บชร.3 จิตอาสาฯร่วมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.15 น.ณ หน้าลาน กองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกเบาที่ 2 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน เเละพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565