มนิตย์ สีฆสัมบันน์นั่งเก้าอี้นายกฯท่องเที่ยวภาคเหนือ

วันที่26 เมษายน2562  .ห้องประชุมศูนย์กลางแสดงสินค้า ศูนย์ประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยมีนายกอุปนายก ที่ปรึกษา กรรมการ  เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ในการประชุมครั้งนี้มีวาระเลือกนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ17 จังหวัด ที่ประชุมมีมติเลือกนายมนิตย์สีฆสัมบันน์  นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ17 จังหวัด