283

เพิษณุโลก ประชุมเตรียมจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30น. ที่ห้องประชุมจุฬามณี 2 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวณัฐทรัตช์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และ นายจรัล ห้วยนุ้ย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายการแสดงในพิธีเปิด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยการประชุมในครั้งเป็น เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดผ้าป่าหัวเรือ ขบวนแห่ผ้าห่มพระพุทธชินราช และการแสดงในพิธีเปิด ภายในการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก วัดท่าโรงตะวันตก ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก ทั้งนี้การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2565 ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติและลำน้ำน่าน หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร