เชียงราย เมียนมา “อึมครึม” ยังไม่อนุมัติคำสั่งเปิดด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก

วันที่ 17 ก.ค.65 เวลา 17.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเปิดด่านพรมแดนไทย-เมียน หน้าด่านพรมแดนแม่สาย จ.เชียงราย ด้านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก สร้างความอึดอัดให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ ในเรื่องการติดต่อค้าขาย ทำให้เศรษฐกิจซบเซาอย่างต่อเนื่อง

รายงานข่าวแจ้งว่า ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายไทย นายอูมิ้นไหน่ ผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก ได้เป็นประธานฝ่ายเมียนมา ได้เข้าร่วมในวาระการประชุมเพื่อหารือพบปะพัฒนาสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยประสานงานชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา (TBC) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไทย-เมียนมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 ด่านศุลกากร อ.แม่สาย จ.เชียงราย

สรุปผลในการหารือวาระการประชุมในครั้งนั้น ทางเมียนมาเห็นชอบการเปิดด่านพรมแดน แต่ต้องทำเรื่องเสนอการเปิดไปให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางลงนามอนุมัติเปิดด่านพรมแดนอีกครั้ง เพื่อที่จะได้สั่งการอนุมัติให้เปิดด่านอย่างเป็นทางการและมีลายลักษณ์อักษร

นับตั้งแต่วันนั้นที่ได้หารือกันจนถึงวันนี้ร่วมเข้ามากว่า 2 เดือนที่ผ่ารมา ยังไม่ได้การตอบกลับจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางของทางการเมียนมา และไร้มีวี่แววที่จะเปิดด่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1ด้านชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก แต่อย่างได ทำให้พีน้องประชาชนทั้งสองฝั่งต้องรอการเปิดด่านกันต่อไป

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน