สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทาน และเงินช่วยผู้ประสบอัคคีภัย


วันที่ 26 เมษายน 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพะเยา เป็นประธาน สิ่งของพระราชทาน เงินช่วยเหลือแก่นายชิน เผ่าต๊ะใจ ผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งเป็นราษฎรบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

โดยเป็นเงินบัญชีสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดงานบรรเทาทุกข์ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 3,000 บาท หลังจาก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 03.50 น. ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้านพักดังกล่าว ซึ่งเป็นบ้านไม้ยกสูง มีโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้และลุกลามอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง

นอกจากนี้ ทางอำเภอ ดอกคำใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยการประสานขอความร่วมมือจากเทศบาลตำบลหนองหล่ม พิจารณาช่วยเหลือ ตามระเบียบทางราชการในการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เป็นเงินจำนวน 34,000 บาท เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอดอกคำใต้ มอบถุงยังชีพ และเงินทุนเพื่อสมทบก่อสร้างบ้านหลังใหม่

คณะสงฆ์ตำบลหนองหล่ม และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยราษฎร ได้รวบรวม เงิน ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้วย ขณะนี้ทางอำเภอดอกคำใต้ อยู่ระหว่างการรวบรวมเงินบริจาคจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสมทบ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่ ที่ปลอดภัยและเหมาะสมแก่ผู้ประสบภัย ซึ่งจะดำเนินก่อสร้างในรูปแบบจิตอาสา ต่อไป

ซึ่งการมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ก็ได้สร้างสร้างความปลื้มปิติ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อครอบครัวผู้ประสบภัย อย่างหาที่สุดมิได้