189

อุ้มผาง ปภ.ส่งเรือท้องแบนแทนแพสัญจรชั่วคราว นอภ.เร่งติดตามงบประมาณสร้างสะพาน (คลิป)

วันที่ 14 ก.ค.65 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากพื้นที่บ้านแม่จันทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือร้อนของประชาชน บ้านแม่จันทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง ที้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จากเหตุอุทกภัยในปี 2564 ที่เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง

โดยบ้านแม่จันทะ สะพานข้ามแม่น้ำแม่จัน ได้ถูกน้ำพัดพังเสียหาย จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่อมาทำการก่อสร้างสะพาน ทำให้ราษฎรต้องทำการต่อแพไม้ไผ่ เพื่อใช้สำหรับเดินทางข้าม ไป – มา ระหว่างหมู่บ้าน ประกอบกับขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝน ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นและไหลเชี่ยว อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจร ไป มา โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางไปเรียน ที่ โรงเรียน ตชด.บ้านแม่จันทะ ต้องใช้แพไม้ไผ่ข้ามน้ำไปเรียนทุกวัน

ต่อมานายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้สั่งการให้ นายวัฒนา สาคร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก โดยมอบหมายให้นายณัฐพล สุวรรณเวช หัวหน้าหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด นำเรือท้องแบน ไปส่งมอบให้แก่หมู่บ้านเพื่อใช้สำหรับการเดินทาง ข้าม ไป – มา จนกว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้าง

สำหรับหมู่บ้นแม่จันทะ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่มรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร การดำเนินการก่อสร้างใดๆ ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนจึงจะสามารถดำเนินได้

ซึ่งเรือที่ได้รับเป็นเรือท้องแบน เรือท้องแบบขนาดกลาง พร้อมทั้ง เสื้อชูชีพ 10 ตัวการเดินทางมาส่งเรือมอบเรือให้กับชาวบ้านในวันนี้เป็นการเดินทางค่อนข้างลำบากมากเพราะเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวันถนนหนทาง พี่จะเข้าไปหมู่บ้านจันทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ถนนหนทางเข้าหมู่บ้านลำบากมาก การแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านแม่จันทะในครั้งนี้ ทำให้เด็กนักเรียนและพี่น้องประชาชน ได้ใช้สัญจรไปมา

นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง กล่าวว่า ตนเองได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อของบประมาณในการสร้างสะพาน ต้องใช้ระยะเวลานาน อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ทุ่งใหญ่นเรศวร การได้สะพานดังกล่าว จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องใช้สะพานแห่งนี้เดินทางมาโรงเรียน ในช่วงฤดูน้ำไหลหลากฝนตกชุกน้ำเชี่ยวกราด น้ำแรงมาก อีกทั้งสะพานยังสามารถลำเลียงพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนได้อีกด้วย

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น