147

พิษณุโลก โปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา วัดใหญ่

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเทียนพรรษา ถวายแด่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานอันเชิญและจุดเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ทรงพระราชอุทิศเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัย ภายในวิหารพระพุทธชินราช พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร

สำหรับวันเข้าพรรษา หรือเทศกาลเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 นับว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา มีระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา พระมหากษัตริย์ และพุทธศาสนิกชนชาวไทย สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญวันเข้าพรรษามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

ขอบคุณภาพ :เพจ รณชัย จิตรวิเศษ