แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพผู้ประสบวาตภัย ส่งกำลังพลซ่อมเสร็จ 17,643 หลังคาเรือน

วันที่ 26 เมษายน 2562 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 เดินทางตรวจเยี่ยมผู้ประสบวาตภัยและมอบถุงยังชีพ ในพื้นที่อำเภอบางระกำ และอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

​ในห้วงที่ผ่านมา ประเทศไทยตอนบนได้เกิดพายุ ฤดูร้อน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ประกอบกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่ภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพล และ ยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยตั้งแต่วันที่ 15-25 เมษายน 2562 พบบ้านเรือนผู้ประสบภัยได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ 14 จังหวัด 62 อำเภอ จำนวน 19,312 หลังคาเรือน ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว จำนวน 17,643 หลังคาเรือน อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1,687 หลังคาเรือน

จากกรณีเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่ม ลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพบว่ามีบ้านพักของทหารกองประจำการ คือ พลทหาร ศราวุธ ภัทดียุทธ สังกัดกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ผลัดที่ 2/62 อยู่บ้านเลขที่ 21/3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความเสียหาย ซึ่งมีผู้พักอาศัย รวมกัน 6 คน ประกอบด้วย แม่ภรรยา, ภรรยา, พี่สาวภรรยา, น้องสาว, และบุตร

ทั้งนี้ สภาพบ้านพักหลังดังกล่าว เป็นบ้านไม้เก่าแบบสองชั้น โดยในค่ำคืนดังกล่าว ได้ประสบวาตภัย พายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงพัดถล่มพังเสียหาย และได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เนื่องจากขาดแคลนเงินเป็นทุนทรัพย์ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลก ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการสำรวจเพื่อเตรียมการช่วยเหลือ


กองทัพภาคที่ 3 โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 จึงได้เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ จำนวน 40 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลปลักแรด, ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ และจำนวน 10 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชน