164

นักท่องเที่ยวไทย-เทศน์ ชมขบวนแห่เทียนพรรษากว๊านพะเยา (คลิป)

วันที่ 13 ก.ค 65 ผู้สื่อข่าว รายงานว่าบรรยากาศถนนชายกว๊านพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา มีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาเที่ยวชมขบวนแห่เทียนพรรษา กว๊านพะเยา ที่ทางเทศบาลเมืองพะเยาพร้อมด้วยชุมชน 15 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาขึ้นรวม 15 ขบวน เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดแห่เทียนเข้าพรรษากว๊านพะเยา เป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้มีการจัดขึ้นมา 3 ปีเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด 19 และในปีนี้ก็ได้มีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาชมและเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาทำให้บรรยากาศการแห่เทียนพรรษาของขบวนคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว 2 ข้างทางของถนนริมกว๊านพะเยา เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ทำให้บรรยากาศถนนชายกว๊านคึกคักไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยว

สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประเทศ เยอรมันนี ที่เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษากว๊านพะเยา