167

อุตรดิตถ์ นายก อบต.หาดงิ้ว แถลงจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวของหลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม

นายเฉลียว ลาบรรเทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ได้จัดการแถลงข่าวประเพณีแข่งขันเรือยาวและวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงาน อบจ.อุตรดิตถ์ ททท.สำนักงานพื้นที่ อุตรดิตถ์ แพร่ กรมศิลปากร และสมาชิก อบต.หาดงิ้ว ประชาชน ตำบลหาดงิ้ว มาร่วมงานแถลงข่าว

ทั้งนี้ นายเฉลียว ลาบรรเทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว กล่าวว่า งานแข่งเรือและประเพณีวันลอยกระทงนั้นจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2565 โดยจะมีการแข่งขันเรือยาว ซึ่งเรือที่นำมาแข่งขันนั้นจะมาจากหลายจังหวัด ที่มีฝีมือพายเรือเป็นที่รู้จักในการแข่งขันทั่วประเทศมาแล้ว ให้รับชมกันอย่างสนุกสนาน และยังมีการปล่อยโคมลอย แสงสีเสียง เล่นไฟ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วย จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วทุกสารทิศ มาเที่ยวงานประเพณีงานแข่งขันเรือยาวและประเพณีลอยกระทง ตำบลหาดงิ้ว ในครั้งนี้ด้วย

นายเฉลียว ลาบรรเทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว เปิดเผยอีกว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้วซึ่งอยู่ ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นแหล่งข้าวแหล่งน้ำที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ตามวิถีชาวบ้านในตำบลหาดงิ้ว โดยคณะฝ่ายบริหาร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจพอเพียงฟื้นฟูการท่องเที่ยว อีกทั้งอยากสืบสานประเพณีลอยกระทงและการแข่งขันเรือยาวเหมือนในอดีตในสมัยที่หลวงหลวงพ่อไซร้แห่งวัดช่องลมยังมีชีวิตอยู่ เพราะสถานที่วัดช่องลมเป็นโบราณสถานที่สำคัญในท้องถิ่นที่มีคนให้ความเคารพสักการะเพื่อให้ประเพณีทั้งสอง ยังคงอยู่คู่กับลูกหลานชาวตำบลหาดงิ้วตลอดไป เนื่องจากที่ผ่านมาหลังจากที่เจอพิษโรคระบาดโควิด 19 มาหลายปีเศรษฐกิจสุขภาพทางด้านจิตใจและร่างกายของประชาชนชาวตำบลหาดงิ้วมีความรู้สึกหดหู่ และเศรษฐกิจหดหาย จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะฟื้นฟูและ สืบสานประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือให้ชาวตำบลหาดงิ้วได้มีกิจกรรมการละเล่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยวในตำบลให้มีรายได้เพิ่มในครัวเรือนเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเที่ยวในงานสืบสานประเพณีดังกล่าวต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำรายงาน