ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย คะแนนนำโด่ง ชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4

178

ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย คะแนนนำโด่ง ชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดลำปาง การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 161,389 คน

รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังปิดหีบเลือกตั้ง เวบา 17.00 น.จำนวน 386 หน่วยเลือกตั้ง มีการนับคะแนนไปแล้ว ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่านายเดชทวี ศรีวิชัย พรรคเสรีรวมไทย (สร.) ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 53,971 คะแนน  นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคเศรษฐกิจไทย(ศท.) หมายเลข 3 ได้ 29,928 คะแนน และ นายพลพงศ์ พงษ์สุพัฒน์ พรรคพลังสังคมใหม่ หมายเลข 2 ได้ 3,607 คะแนน