เมืองตาก “ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก” รับมอบเอกสารรับรองสถิติ Guinness World Records 

242

เมืองตาก “ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก” รับมอบเอกสารรับรองสถิติ Guinness World Records

วันที่ 8 ก.ค. 65 ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย – ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานบันทึกสถิติโลก “ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก” Guinness World Records (GWR) กินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาของจังหวัดตาก มุ่งสู่อุทยานธรณีตาก ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน และสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชน

โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก , นายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี , นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ , นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก , นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก , นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย , ผู้บริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , หัวหน้าส่วนราชการ , สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานและร่วมเป็นสักขีพยาน

โอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารจังหวัดตาก ร่วมกันรับมอบเอกสารรับรองสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก จากผู้แทนกินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด (GWR : Guinness World Records) เพื่อรับรองว่า “ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก” มีความยาวมากที่สุด 69.70 เมตร หรือเทียบเท่ากับความสูงตึก 20 ชั้น มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เมตร ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดตากในอดีต และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ได้เป็นเจ้าของสถิติโลกในด้านมรดกทางธรรมชาติ โดยได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก พร้อมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , กรมป่าไม้ , จังหวัดตาก , องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก , สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย และยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท , ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) , บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และวิศวกรอาสาจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาภาคตะวันตก) นับได้ว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

สำหรับไม้กลายเป็นหินดังกล่าว ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีอายุมากกว่า 120,000 ปี จึงได้ยื่นเสนอบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหิน ยาวที่สุดในโลกใน Guinness World Records ถึง 69.70 เมตร ถือว่ามีความยาวกว่าที่เคยบันทึกไว้ที่ประเทศจีน 38 เมตร ดังนั้น ไม้กลายเป็นหินจังหวัดตาก จึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยาระดับโลก หลังจากนี้ เชื่อว่า การท่องเที่ยวจะพัฒนา มีผู้คนเข้ามาศึกษา นำรายได้เข้าชุมชนและประเทศต่อไป

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น