198

พิษณุโลก บชร.3 “เปิดบ้านทหารใหม่สร้างความมั่นใจญาติและครอบครัว

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565  ที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ .เมือง .พิษณุโลก พลตรี กิตติพงษ์  แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (ผบ.บชร.3)เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่เพื่อเป็นการให้ญาติของทหารใหม่ได้เห็นความเป็นอยู่ของทหารใหม่และความมีระเบียบวินัย หลังได้เข้ารับการฝึกทหาร พร้อมกันนี้มีการแสดงของทหารใหม่ กระทำพิธีกตัญญูกตเวทีแก่ญาติและผู้ปกครองทหารใหม่

หลังเสร็จพิธี พลตรี กิตติพงษ์  แจ่มสุวรรณ  ผบ.บชร.3  นำญาติเยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่ ได้เห็นทุกขั้นตอนของการใช้ชีวิตในรั้วทหารกองประจำการ ชมที่พัก ที่ฝึก โรงเลี้ยง ห้องอาบน้ำ แจ้งสวัสดิการ ค่าตอบแทน แนะนำบุคลากร แสดงความพร้อมดูแลสมาชิกใหม่อย่างเต็มที่

ผบ.บชร.3 กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางหน่วยได้ดูแลทหารใหม่ทุกนายอย่างดี ให้มีความปลอดภัยตามนโยบายของผู้บัญชาการ มีการตรวจความพร้อมร่างกาย ก่อนทำการฝึกเพื่อป้องกันโรคลมแดด หรือโรคฮีทสโตรก พร้อมฝึกให้ทหารทุกนายมีระเบียบวินัย ซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหลังปลดประจำการ

นอกจากนี้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นทหารกองประจำการ นอกจากการฝึกระเบียบ วินัย เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายแล้ว ยังมีการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น รวมถึงสิทธิในการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หรือเข้ารับราชการเป็นนายสิบตำรวจ การฝึกวิชาชีพ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆต่อไปพลตรี กิตติพงษ์ กล่าว