224

มทบ.35 เปิดบ้านทหารใหม่ผลัดที่ 1/65 ต้อนรับญาติและครอบครัว (คลิป)

เวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่บริเวณอาคารพิชัยระเริงพล มทบ.35 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ได้มีการจัด ต้อนรับญาติทหารใหม่และ ครอบครัว โดยมี พล.ต.สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ ผบ.มทบ.35 พ.อ. เทพฤทธิ์ เรือนคำ รอง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 35 พ.อ. สุรวุฒิ เอื้อคณิต ผอ.รพ.ค่ายพิชัย โดยได้เปิดค่ายพิชัยดาบหัก ต้อนรับญาติทหารใหม่และ ครอบครัว ได้พบกับลูกชายที่ต้องเข้า มาฝึกเป็นทหารใหม่ จำนวน 6 สัปดาห์ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

หลังจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ในจังหวัด เริ่มผ่อนคลาย ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 53 ลง 29 มิถุนายน 2565 นั้น เพื่อเป็นการผ่อนคลาย และสร้างขวัญให้กับกำลังพลทหารใหม่ ”น้องชายคนเล็กของค่าย” ผลัดที่ 1/65 ที่เข้าประจำการเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา และจะจบการ ฝึกหลักสูตรทหารใหม่ ในวันที่ 8 ก.ค. 65 นี้

ซึ่งทาง พล.ต.สัณธวัฒน์ ผบ.มทบ.35 จึงมีดำริ ให้เปิดค่ายพิชัยดาบหัก โดยมีจุดประสงค์ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับทหารใหม่ในโอกาส ผ่านการฝึก โดยมีผู้ปกครอง ร่วมเป็นสักขีพยานแห่งความภาคภูมิใจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทหารใหม่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยทหาร เพื่อเสริมสร้างสายใยความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยกับครอบครัวทหารใหม่ และเพื่อประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นทหารกองประจำการในผลัดต่อๆ ไป
ซึ่งทางค่ายพิชัยดาบหักเตรียมการจัดกิจกรรมสำหรับให้ญาติทหารใหม่ รับชม คือ การสาธิต การเข้าตีทางยุทธวิธีทางทหาร การยิงฉับพลัน เป็นการแสดงของ ทหารใหม่เพื่อให้ญาติได้ดู ความเปลี่ยนไปของทหารใหม่ ก่อนเข้าประจำการและหลังเข้าประจำการ ตลอดจน หมวด ดุริยางค์ มทบ.35 ได้จัดดนตรีมาบรรเลงให้ญาติทหารใหม่ได้รับชมและรับฟังในขณะร่วม รับประทานอาหารกับทหารใหม่

ซึ่ง มทบ.35 ได้จัดรถครัวสนามมาประกอบอาหารเตรียมรับ ญาติทหารใหม่ จำนวน 300 คน หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.35 ได้จัดนิทรรศการ ให้ญาติทหาร ใหม่ได้ชมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของทหารใหม่ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นทหารใหม่จนฝึกจบ

ท้ายสุดของกิจกรรม ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.35 ได้นำสินค้ามาออกร้านเพื่อให้ ญาติทหารใหม่ได้เลือกซื้อเลือกใช้ตามสะดวก เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยญาติโดยที่ทหารใหม่ทุกคนต้องมีผลการตรวจ ATK ภายใน 24 ชม.มายื่นให้กับทาง โรงพยาบาลค่าย เพื่อยืนยันความปลอดภัย และหากใคร ไม่มีผลการตรวจมา ทางโรงพยาบาลค่าย ก็จะมีการตรวจให้ฟรี

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน