เชียงราย “ขอพรพระธาตุดอยตุง” เจิมป้ายประมูลทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร “ขก” “หมอกฝนสีขาวปกคลุม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ พระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (บุญมา มานิโต) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะสงฆ์ประกอบพิธีอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ป้ายทะเบียนรถเลขสวย ซึ่งเป็นป้ายทะเบียนรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง หมวดอักษร ขก จำนวน 301 หมายเลข ซึ่ง หมวด ขก หมายถึง “ขุมทรัพย์เพิ่มพูน เกื้อกูลบารมี” โดยเป็นหมวดแรกของหมวดอักษร “ข”

โดยการทำพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นสิริมงคลกับป้ายทะเบียน ส่งให้ไปถึงผู้ที่ประมูลเป็นเจ้าของป้ายทะเบียนเลขสวย พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ยังได้ทำการเจิมป้ายทะเบียนเลขสวยอีกด้วย ซึ่งในช่วงทำพิธีถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก (ตามความเชื่อของชาวล้านนา) เพราะบริเวณโดยรอบองค์พระธาตุดอยตุง มีหมอกฝนสีขาวลอยปกคลุม จนคล้ายฤดูหนาว และอากาศยังหนาวเย็นตลอดเวลา ไม่มีแสงแดด หรือฝนตกลงมาแต่อย่างใด

ส่วนป้ายทะเบียนเลขสวย นั้น ลวดลายยังเป็นแบบเดิมที่สวยงาม อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย เป็นผู้ออกแบบ โดยได้นำเอาภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ จ.เชียงราย เช่น ภูชี้ฟ้า ดอยนางนอน หอนาฬิกา ฯลฯ มาประกอบในป้ายอย่างสวยงาม โดยในครั้งนี้ นายอนุวัฒน์วงศ์จำรัส ขนส่ง จ.เชียงราย นายบุญเจริญ สิทธิเครือ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครบครัน

โดยนายอนุวัฒน์ กล่าวว่า การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวด ขก ซึ่ง หมายถึง “ขุมทรัพย์เพิ่มพูน เกื้อกูลบารมี” โดยเป็นหมวดแรก ของหมวด ข และการประมูลทะเบียนเลขสวยในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 16 เป็นรูปแบบใหม่ผ่านทาง www.tabienrod.com ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการประมูลเพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งจะนำไปใช้สำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย โทร 053-152 076 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายสาขาอำเภอเทิง โทร 053-795 222 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายสาขาอำเภอพาน โทร 053-795 222 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายสาขาอำเภอเวียงป่าเป้า โทร 053-781 493 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1584 และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เพจประมูลทะเบียนสวยเชียงราย

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ กล่าวว่า พระธาตุดอยตุงมีอายุกว่า 2,000 ปี และถือเป็นปฐมพระธาตุของล้านนาภาคเหนือ รวมทั้งเป็นพระธาตุคู่เพียงแห่งเดียว โดยองค์แรกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอชุตราช กษัตริย์ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธุ์โดยพระมหากัสสปะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) มามอบให้จึงมีการสร้างเจดีย์บนดอยตุงแห่งนี้ต่อมาอีก 100 ปี พระมหาวชิรโพธิเถระได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายพระเจ้ามังรายจึงมีการสร้างพระธาตุอีกองค์คู่กันจนถึงปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้จึงถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก ดังนั้นการจัดพิธีและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระธาตุดอยตุง จึงทำให้เป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะแก่ผู้ที่ได้ประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยดังกล่าวไปครอบครอง.