กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝน

163

กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 พร้อมด้วย นายวัลลภ มีรอด ช่างระดับ 9 ส่วนกลางกองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำ และแผนการระบายน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ในการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม มีส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

เพื่อวางแผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝนจากเรด้าของกรมอุตุนิยมวิทยา แผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ และการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม รวมถึงแผนอพยพเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน