195

กองกำลังนเรศวร จัดกำลังพล รักษาปลอดภัยราษฏรพื้นที่การเกษตร อำเภอพบพระ

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การสู้รบของกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหาร ชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกะเหรี่ยง ในพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งปัจจุบันแม้เริ่มพบการสู้รบลดน้อยลง แต่ราษฏรในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ต้องทำการเกษตร ในพื้นที่แนวชายแดน ยังไม่ไว้วางใจ

สถานการณ์ และความปลอดภัย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จึงได้มีการจัดกำลังพลร่วมอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย ของราษฏร ที่ต้องเข้าไปเพาะปลูก ดก็บผลผลิต พืชการเกษตร ในพื้นที่ ซึ่งอยู่ตรงข้าม บ้านอุเกรทะ ที่เคยเกิดการปะทะ ของกองกำลังทั้งสองฝ่ายในห้วงก่อนหน้านี้

พันเอกณรงค์ชัย เจริญชัย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 (ผบ.ฉก.ร.14) กองกำลังนเรศวร กล่าวว่า พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีราษฏรบางส่วน มีพื้นที่ติดแนวชายแดน ไม่ว่าจะเป็นติดกับลำห้วยวาเล่ย์และแม่น้ำเมย ทางกองบังคับการควบคุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 โดยกองร้อยทหารราบที่ 1413 จึงได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองอำเภอพบพระ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 จัดกำลังร่วมกันในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนคุ้มครอง ในกรณีที่พี่น้องชาวไทย เข้าไปทำการเกษตร ใส่ปุ๋ยข้าวโพด และก็บพริก ในพื้นที่ พร้อมมีการลาดตระเวนร่วม เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฏร สร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกร พื้นที่ติดแนวชายแดน

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ได้มีการจัดกำลังพล ออกลาดตระเวน พิสูจน์ทราบ เพื่อตรวจสอบ ในกรณีอาจมีวัตถุระเบิด สะเก็ดระเบิด และสิ่งต่างๆ ที่ส่งผลกระทบในการประกอบอาชีพของประชาชน ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอยากให้ราษฏร ได้สบายใจ และมั่นใจในมาตรการการดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น