พบพระ เมืองหลวงอะโวคาโด้ เตรียมชูเทศกาลวันอะโวคาโด้ 29-31 ก.ค.นี้

293

อำเภอพบพระ เมืองหลวงอะโวคาโด้ เตรียมชูเทศกาลวันอะโวคาโด้และตลาดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง 29-31 ก.ค.นี้


วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายสมศักดิ์ พรมมา ปลัดอาวุโส อำเภอพบพระ พร้อมด้วยนายมณฑล สว่างนภาลัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา นายวีระชัย ก้องพนาไพรสนฑ์ กำนันตำบลรวมไทยพัฒนา นายเฟื่องศักดิ์ เฟื่องวัฒนาพาณิช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา พร้อมส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงการจัดงาน เทศกาลอะโวคาโด้ และสินค้าพื้นเมือง สร้างงาน สร้างรายได้ที่ยั่งยืน ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้น ที่องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฏาคม 2565 นี้


ปัจจุบันพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีเกษตรกร ผู้ปลูกอาโวคาโด้ จำนวนกว่า 200 ราย และมีพื้นที่ปลูก แบบแปลงเดี่ยว และแปลงผสมผสาน มากกว่า 1 พันไร่ ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีการปลูกอะโวคาโด้ มากเป็นอันดับต้นของประเทศ จนได้รับการร่ำลือ เป็นเมืองหลวงอะโวคาโด้ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรได้ดี เนื่องจากผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด ราคาจำหน่ายผลผลิต หน้าสวน ประมาณ 30-60 บาท ต่อกิโลกรัม จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

นายมณฑล สว่างนภาลัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา กล่าวว่าอยากเชิญชวน พี่น้องชาวไทยทุกทั่วประเทศ มาท่องเที่ยวงานวัน อะโวคาโด้ ที่ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่ง รับรองผู้ร่วมงาน จะได้พบกับอะโวคาโด้ ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา จึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลวันอะโว้ค้าโด้ ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 29 -31 กรกฏาคม 2565 ซึ่งผู้เข้าร่วมงาน จะได้พบกับ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตอาโวค้าโด้ คุณภาพ โดยมีกิจกรรม การประกวดผลผลิตอะโวคาโด้ ของเกษตรกรจากแหล่งปลูกต่างๆ การจัดนิทรรศการสาธิตการขยายพันธุ์ การแปรรูปผลผลิต การจัดตลาดนัดผู้ผลิตพบผู้บริโภค การจัดเสวนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทิศทาง การผลิตอาโวคาโด้ คุณภาพ ระหว่างนักวิชาการเกษตร เกษตรกร และผู้ประกอบการ พร้อมสีสัน การประกวด ธิดาอะโวค้าโด้ การแข่งขันแปรรูปอะโวคาโด้ แข่งขันส้มตำลีลา กิจกรรมอีกมากมาย