สุโขทัย นักท่องเที่ยวแห่ชม “Amazing night Sukhothai countdown 2019 “

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย ร่วมกับ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เปิดงาน “Amazing night Sukhothai countdown 2019 “ มหัศจรรย์แสงสุดท้ายปลายปี รับรุ่งอรุณสวัสดี ที่ สุโขทัย ที่จดีขึ้นในห้วงระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. – 22.30 น. และในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะเปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 00.30 น. ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุและดงตาล ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมเปิดงาน และร่วมชมความสวยงามของของไฟหลากสีสันในงาน “Amazing night Sukhothai countdown 2019 “ มหัศจรรย์แสงสุดท้ายปลายปี รับรุ่งอรุณสวัสดี ที่ สุโขทัยเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย โดยการจัดงานมุ่งเน้นส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถถ่ายทอดสู่งานศิลปะ หัตถกรรมในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การส่งแสงสุดท้ายปลายปี ณ วัดมหาธาตุ การแสดงดนตรีร่วมสมัย การแสดงนาฏศิลป์ไทย การจำหน่ายอาหารอร่อยจากชุมชนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ ด้วยการจุดพุไทยบุราณในคืนวันที่ 31 ธันวาคม นี้ อีกด้วย