...ภาค 6 แจ้งข้อกล่าวหา อบจ.พิษณุโลก

นายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการ ... เปิดเผยว่ามตินี้มาจากการขยายผลสรุปสำนวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ที่ได้รับปี 2560 กรณีตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ของ อบจ.พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2552 พบการทำผิดกฎหมายและมีราคาแพงเกินจริงจึงเสนอคณะกรรมการ ...ขอตั้งองค์คณะไต่สวนเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว จนสามารถสรุปผลแจ้งข้อกล่าวหาผู้บริหาร อบจ.พิษณุโลก และผู้เกี่ยวข้อง 

โดยโครงการนี้ใช้วิธีพิเศษจัดซื้อจัดจ้าง 5 สัญญาด้วยเหตุผลความเร่งด่วนวงเงินรวมกว่า 20,300,000 บาทแยกเป็นจัดทำหนังสือเผยแพร่รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่รวม 3,000,000 บาท

จัดซื้อหน้ากากอนามัยชนิดกรองเชื้อโรคได้ 2 ชั้นป้องกันการติดเชื้อทางระบบหายใจรวม 4,000,000 บาท จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นชนิดสเปรย์รวม 4,992,000 บาท จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นชนิดแกลลอนรวม 5 ล้านบาท และจัดซื้อเครื่องพ่นน้ำยาชนิดฝอยละอองแบบติดตั้งในรถยนต์รวม 3,400,000 บาท

หลังแจ้งข้อกล่าวหาแล้วผู้ถูกกล่าวหาต้องชี้แจงหรือแก้ข้อกล่าวหาจะมาด้วยตนเองหรือส่งเอกสารแทนก็ได้โดยกฎหมาย...ฉบับใหม่นอกจากปกปิดชื่อผู้ร้องเพื่อความปลอดภัยจะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาเพราะยังเป็นผู้บริสุทธิ์ขั้นตอนนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน180 วันขยายได้อีกครั้งละ60 วันเพื่อสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ...ชี้ขาดถ้าไม่ชี้มูลความผิดก็ยุติ แต่ถ้าชี้มูลความผิดมีทั้งวินัยและอาญาต้องส่งให้อัยการและศาลคดีทุจริตพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป โดยมีบทลงโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำคุกและปรับด้วยสำนวนคดีนี้ยังให้ข้อคิดที่ดีแก่ประชาชนกรณีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในโครงการของรัฐ

ขอบคุณ : FB รายการคอลัมน์หมายเลข7