ฉก.ร.14 กกล.นเรศวร ส่งกลับ 500 คน ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ความสมัครใจ

184

ฉก.ร.14 กกล.นเรศวร ส่งกลับ 500 คน ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ความสมัครใจ

จากสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมา พื้นที่ตรงข้าม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก พบว่าห้วงนี้ ไม่พบการปะทะ สู้รบของกำลังกองทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม แต่พบว่ามีการสู้รบ ลึกขึ้นไปทางอำเภออุ้มผาง มากขึ้น ทำให้ ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ที่อยู่พื้นที่ตรงข้ามด้านอำเภอพบพระ มีความมั่นใจด้านความปลอดภัย จึงมีการสมัครใจขอเดินทางกลับประเทศ

ต่อมาเวลา 16.00 น. วันนี้ 5 กรกฏาคม 2565 หน่วยงานกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกำลังพล อำนวยความสะดวกในการส่งกลับ ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ผ่านช่องทางปลอดภัย โดยแบ่งเป็น จากพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านวาเล่ย์เหนือ ตำบลวาเล่ย์ รวมจำนวน 312 คน และพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้าน มอเกอร์ไทย ตำบลวาเล่ย์ อีกจำนวน 180 คน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวทั้งสองแห่ง เนื่องจากผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา สมัครใจขอเดินทางกลับประเทศทั้งหมด

ทำให้พื้นที่อำเภอพบพระ คงเหลือ พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว เพียงแห่งเดียว คือที่บ้านหมื่นฤาชัย ปัจจุบัน มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา อยู่รวมจำนวน 286 คน ส่วนในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านหนองหลวง อำเภออุ้มผาง คงเหลือ อยู่ประมาณ 49 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางการไทย ได้ให้การช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชน

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น