227

ทหารไทย ลาดตระเวนทางบกและทางอากาศ พื้นที่แนวชายแดนจังหวัดตาก สถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมา

จากสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมา พื้นที่ตรงข้ามด้านอำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อสร้างความอุ่นใจ ดูแลรักษาความปลอดภัยของราษฏร ในพื้นที่แนวชายแดน หน่วยงานด้านความมั่นคง ได้มีการจัดชุดลาดตระเวน ในพื้นที่แนวชายแดน ด้านอำเภอพบพระ จังหวัดตาก อย่างต่อเนื่อง

โดยกองทัพอากาศ ได้มีการส่งเครื่องบิน F16 จำนวน 2 ลำ ออกปฏิบัติการ บินลาดตระเวนทางอากาศ เพื่อป้องกันการลุกร้ำ อธิปไตย เช่นเดียวกับการปฏิบัติการภาคพื้นดิน ของกองทัพบก โดยกองบังคับการควบคุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร ได้มีการจัดกำลังพล ออกลาดตระเวน พิสูจน์ทราบ เฝ้าตรวจ และเคลื่อนไหวแสดงกำลังในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ ในบริเวณพื้นที่ บ้านวาเล่ย์เหนือ, บ้านวาเล่ย์ใต้, บ้านมอเกอร์ไทย ตำบลวาเล่ย์ และ บ้านหมื่นฤาชัย ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมา ด้านตรงข้ามพื้นที่รับผิดชอบ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของราษฎรไทย ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน

ขณะที่ ศูนย์สั่งการชายแดนไทย – เมียนมา จ.ตาก ชี้แจงสถานการณ์ชายแดนพื้นที่ ห้วงที่ผ่านมา ไม่มีการปะทะกันบริเวณด้านตรงข้าม จังหวัดตาก

ปัจจุบันผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา เดินทางเข้ามายังฝั่งไทย 802 คน ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว อำเภอพบพระ 3 แห่ง และ อำเภออุ้มผาง 1 แห่ง แบ่งเป็น วัดบ้านหมื่นฤาชัย ต.พบพระ อ.พบพระ 262 คน บ้านมอเกอร์ไทย ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ คงเหลือ 180 คน บ้านวาเล่ย์เหนือ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ 311 คนและบ้านเซอทะ ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง 49 คน