ลำปาง พบผู้ป่วยโควิด -19 พุ่งกว่า 400 ราย รร.บุญวาทย์วิทยาลัย ปิดเรียน ONLINE 3 วัน

 

วันที่ 4 ก.ค. 65 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประกาศแจ้งนักเรียนทุกคน เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนในวันที่ 4 – 6 ก.ค.65 ให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% ทั้งบุคลากรครูและนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิดที่กำลังระบาดหนัก เพื่อความปลอดภัยของทุก ๆ คนในโรงเรียน จึงขอให้นักเรียนปรับรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์ตามวันเวลาดังกล่าว

โรงเรียนมีความห่วงใยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง จึงขอความร่วมมือทุกท่านได้ดูแล และป้องกันตนเอง หากมีอาการป่วยหรือมีอาการบ่งชี้การติดเชื้อ ให้ตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) หรือพบแพทย์ทันที

ทั้งนี้ หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอื่น จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

นายนิรันดร หมื่นสุข ผอ.รร.บุญวาทย์วิทยาลัย กล่าวว่า วันนี้มีรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดย นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เวลา 09.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ 438 ราย