184

ผบ.กองกำลังนเรศวร  ลงพื้นทิ่ติดตามการสู้รบแนวชายแดนอำเภอพบพระ  จังหวัดตาก เมียนมาขอโทษไทย

พร้อมวางมาตรการการดูแลความปลอดภัยของราษฏรแนวชายแดน และการให้การช่วยเหลือผู้หนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมา

วันที่ 1 ก.ค. 2565  พลตรีประสาน  แสงศิริรักษ์  ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การสู้รบ ในพื้นที่ตรงข้ามแนวชายแดน ของอำเภอพบพระ จังหวัดตาก  ซึ่งยังพบว่ายังมีการสู้รบระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกะเหรี่ยง  พร้อมลงพื้นที่ เน้นย้ำการดูแล ความปลอดภัยของราษฏรชาวไทย  และติดตามการช่วยเหลือผู้หนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมา ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว

พลตรีประสาน  แสงศิริรักษ์  ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีการเน้นย้ำ การดูแลความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทย ที่อาจได้รับผลกระทบจากการสู้รบแนวชายแดน  ทั้งการจัดชุดลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจ พร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   ซึ่งขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีจัดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เป็นพื้นที่รองรับราษฏรบ้านวาเล่ย์เหนือ และบ้านวาเลย์ใต้  ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน   ตลอดจนได้ให้การช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา  ตามหลักสิทธิมนุษย์ชน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดี

โดยล่าสุด มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ขอเดินทางกลับด้วยความสมัครอีกกว่า 400 คน ทำให้คงเหลือ ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ปัจจุบัน ประมาณ 479 คน อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ชั่วคราว 2 แห่ง

ส่วนกรณีการรุกล้ำ ของอากาศยานฝ่ายเมียนมา ล่าสุด ได้มีการทำหนังสือและประท้วงผ่านช่องทางทีบีซี และทางช่องทางที่มี   พร้อมจัดอากาศยานบินลาดตระเวนป้องปราบ   ทั้งนี้ทางเมียนมา ได้มีการขอโทษฝ่ายไทยและจะไม่ให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก