“จิระศักดิ์ ปาลีคุปต์” ตรวจราชการอัยการ ภาค 3 ให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส

507

“จิระศักดิ์ ปาลีคุปต์” ตรวจราชการอัยการ ภาค 3 ให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส

ในระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2565 ท่านจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์ ผู้ตรวจการอัยการ และคณะ ซึ่งรับผิดชอบการตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 3 เพื่อเป็นการมาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ ตรวจสอบและรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฎิบัติงานตามนโยบายของสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อให้การบริการประชาชนและคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้

โดยเดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานอัยการคดีศาลสูงจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ต่อมาเดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงจังหวัดสุรินทร์,สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานอัยการคดีปราบปรามการทุจริตภาค 3 สำนักงานอัยการคดีศาลสูงจังหวัดสุรินทร์สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

เสร็จแล้วเดิรทางไปตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ, สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานอัยการคดีศาลสูงจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ