278

อบจ.พิษณุโลก เปิดศูนย์ออกกำลังกายภายในร่มแบบครบวงจร (Fitness Center)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น ที่สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดศูนย์ออกกำลังกายภายในร่มแบบครบวงจร (Fitness Center) โดยมี นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดคึกคัก

นายมนต์ชัย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี ให้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ รวมถึงประชาชนทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงจัดให้มีศูนย์ ออกกำลังกายภายในร่มแบบครบวงจร (Fitness Center)

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ รวมถึงประชาชนทั่วไป มีสถานที่ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานสากล เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกายเพื่อพัฒนา ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ ที่เข้มแข็ง สมบูรณ์ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพ

ศูนย์ออกกำลังกายในร่มแบบครบวงจร (Fitness Center) มีเครื่องออกกำลังกายที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกการออกกำลังกาย รวมทั้งสิ้น 34 รายการ เช่น ลู่วิ่งไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้าแบบสปริงนิ่งไบ เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแบบเฉพาะส่วน และอุปกรณ์เวสเทรนนิ่ง เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเป็นต้น

อีกทั้งรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพในปี 2566