กกล.รส.น่าน สำรวจความเสียหายผู้ประสบวาตภัย

เมื่อเวลา 19.30 น.วันที่  25 เมษายน 2562 กิงกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดน่าน (กกล.รส.จว.น่าน) โดย มว.ม.ร้อย.รส.ที่ 1(ม.2 พัน.10) อ.บ้านหลวง ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.บ้านหลวง  พร้อมด้วย จนท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านดู่ เข้าสำรวจบ้านของราษฎรบ้านดู่ ม.5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง  ที่ได้รับความเสียหายจากลมกระโชกแรง ในช่วงเวลาประมาณ 18.30 น. ทำให้หลังคาบ้านได้รับความเสียหาย 12 หลังคาเรือน

ในเบื้องต้นแยกเป็น เสียหายมาก 2 หลัง เสียหายเล็กน้อย 10 หลัง ดังนี้
1. นายต่อน แก้วปัญญา บ้านเลขที่ 130 บ.ดู่ ม.5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง
2. นายด่อง ธนะวงค์ บ้านเลขที่ 80 บ.ดู่ ม.5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง
3. นายมอย ไชยวงค์ บ้านเลขที่25 บ.ดู่ ม.5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง
4.นายสะอาด แก้วปัญญา บ้านเลขที่22 บ.ดู่ ม.5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง
5.นายสร้ย แก้วปํญญา บ้านเลขที่ 126 บ.ดู่ ม.5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง
6. นายวิ่ง เขียวดี บ้านเลขที่ 54 บ.ดู่ ม.5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง
7. นายนิยม ธนะวงค์ บ้านเลขที่19 บ.ดู่ ม.5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง
8.นายสมพร พอใจ บ้านเลขที่ 20 บ.ดู่ ม.5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง
9.นายแสงเนตร ขัดศิริ บ้านเลขที่ 20 บ.ดู่ ม.5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง
10.นางคำ อุดม บ้านเลขที่ 9 บ.ดู่ ม.5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง
11. นายเสงี่ยม ไชยยงค์ บ้านเลขที่ 26 บ.ดู่ ม.5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง
12. นางศรีทอน แก้วปัญญา บ้านเลขที่ 117 บ.ดู่ ม.5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง

เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบความเสียหาย และให้ความความช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งในระหว่างการตรวจสอบเป็นช่วงเวลากลางคืน จึงยังไม่สามารถประมาณการในรายละเอียดได้ และได้ประสาน จนท.ปภ.และช่าง อบต.บ้านฟ้า เข้าประเมินความเสียหายอีกครั้งในวันที่ 26 เม.ย.2562 เวลา 08.00 น.หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป