94

เชียงใหม่ “ลุงตู่”เปิดงาน FTI Expo 2022 ยกระดับความก้าวหน้าอุตสาหกรรมไทย

วันที่ 29 มิ.ย. 65 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน FTI Expo 2022 (Shaping Future Industries for Stronger Thailand ) ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับประเทศ ภายใต้แนวคิด BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY หรือ BCG Economy

เพื่อขานรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล และจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมไทย หลังวิกฤตการณ์ COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเน้นการแสดงศักยภาพ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุค New Normal พร้อมนำเสนอทิศทาง มุมมอง กลยุทธ์ใหม่ๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจ พร้อมผลักดัน Soft Power ของไทยทั้ง 5Fs (Food Film Fashion Fighting และ Festiva) เพื่อเพิ่มมูลค่าเศราฐกิตสร้างสรรค์นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ฉากทัศน์ใหม่อุตสาหกรรมไทยเพื่อความยั่งยืน”

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจับมือกันระหว่างองค์กรชั้นนำ ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือในการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน มีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารถยนต์ประเทศไทยคันนี้ จะกลายเป็นยานยนต์แห่งอนาคตที่สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกันอย่างเต็มกำลัง และเชื่อว่าหากทุกคนจับมือกันแล้วก้าวไปพร้อมกัน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครั้งนี้ จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศไทยสู่อนาคตที่แข็งแกร่งกว่าเดิม

ด้าน นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรม จึงมุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายการหลอมรวมทุกภาคส่วนให้เป็นหนึ่งเดียว ONE FTI โดยทุกภาคส่วนจะร่วมกันทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทยเพื่อประเทศไทยเข้มแข็งกว่าเดิม

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณงานโดยรอบ ถืือเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย นอกจากจะเป็นการขานรับนโยบายเปิดประเทศแล้ว ยังถือเป็นการจุดพลุเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของภาคเศรษฐกิจและภาคประชาชน สร้างจุดเปลี่ยนให้วงการอุตสาหกรรมไทยก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศแข็งแกร่งกว่าเดิม

สำหรับภายในงาน FTI Expo 2022 มีการจัดแสดงนิทรรศการนโยบายและวิสัยทัศน์ด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ของสุดยอดผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน / การแสดงสินค้าและนวัตกรรม อัพเดตเทรนด์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม / การประชุมสัมมนา / การเจรจาธุรกิจ / การนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม / นวัตกรรมอาหาร และสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ที่ผลิตโดยคนไทยและได้รับการรับรองมาตรฐาน Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรมทั้ง 5 ภาค โดยงานนี้จะจัดไปจนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม นี้