กกต. เคาะ ส.ส. 400 เขต เลือกตั้งปี 2566 ส.ส.เขตเพิ่ม 43 จังหวัด

380

กกต. เคาะ ส.ส. 400 เขต เลือกตั้งปี 2566 ส.ส.เขตเพิ่ม 43 จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่กราฟิกจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในการเลือกตั้งปี 2566 โดยคำนวณจากจำนวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวม 66,171,439 คน โดยตามกฎหมาย กำหนดให้มี ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน 400 เขตเลือกตั้ง. ทั้งประเทศ รวม 400 คน

โดยแบ่งเป็น ภาคเหนือ ส.ส.รวม 39 คน เดิม 33 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส.ส.รวม 132 คน เดิม 116 คน ภาคกลาง ส.ส. รวม 122 คน เดิม 106 คน ภาคตะวันออก ส.ส. รวม 29 คน เดิม 26 คน ภาคตะวันตก ส.ส. รวม 20 คน เดิม 19 คน และภาคใต้ ส.ส. รวม 58 คน เดิม 50 คน

จังหวัดที่มีจำนวน ส.ส. บวกเพิ่มขึ้น 3 คน 1 จังหวัด 2 คน 5 จังหวัด 1 คน 37 จังหวัด จำนวน ส.ส.เท่าเดิมไม่ปรับเพิ่มมีจำนวน 35 จังหวัด

 

ทั้งนี้ แยกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน ได้แก่ ตราด ระนอง สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ส.ส. 2 คน ได้แก่ ชัยนาท นครนายก พังงา มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ลำพูน สตูล อ่างทอง อำนาจเจริญ อุทัยธานี ส.ส. 3 คน ได้แก่ กระบี่ จันทบุรี ชุมพร น่าน บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พะเยา พัทลุง พิจิตร เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต ยโสธร ยะลา สระแก้ว หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์

ส.ส. 4 คน ได้แก่ กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ตรัง ตาก นครพนม ปัตตานี ลพบุรี ลำปาง เลย สมุทรสาคร สระบุรี สุโขทัย , ส.ส. 5 คน ได้แก่ กาญจนบุรี นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ระยอง ราชบุรี สุพรรณบุรี, ส.ส. 6 คน ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครปฐม นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ มหาสารคาม , ส.ส. 7 คน ได้แก่ ชัยภูมิ ปทุมธานี สกลนคร สุราษฏร์ธานี

ส.ส. 8 คน ได้แก่ เชียงราย นนทบุรี ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ สุรินทร์ ส.ส. 9 คน ได้แก่ นครศรีธรรมราช ศรีสะเกษ สงขลา อุดรธานี ส.ส. 10 คน ได้แก่ ชลบุรี บุรีรัมย์ ส.ส. 11 คน ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี ส.ส. 16 คน ได้แก่ นครราชสีมา ส.ส. 33 คน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร