เชียงใหม่ วางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่25 เมษายน2562 ที่บริเวณสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สมาคมชมรม สโมสร และประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทยและทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมศิลปวัฒนธรรมตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้โดยมีหน่วยงานต่างองค์กรต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะในครั้งนี้มากกว่า70 หน่วยงาน

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ทรงกอบกู้เอกราชของไทยครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาและทรงชนะศึกหลายครั้งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25 เมษายน.. 2148 รวมพระชนมพรรษา50 พรรษา