พิษณุโลก มอบบ้าน”ใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

187

พิษณุโลก มอบบ้าน”ใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวังทอง และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมกันส่งมอบบ้านภายใต้โครงการ “ใต้ร่มพระบารมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

มอบให้กับนางสร้อยสุดา ขุนเสนาะ บ้านเลขที่ 78/1 หมู่ที่ 2 บ้านซำเตย ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัย และมีฐานะยากจน มีความประพฤติดี ประกอบอาชีพสุจริต ในการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,410 บาท