กองทัพภาคที่ 3 จัดแสดง“ดนตรีในสวน”ส่งความสุขประชาชน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาล โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และกระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 อย่างเข้มข้น เป็นต้นมานั้น ในส่วนของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหารของกองทัพบก.ได้ใช้ศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พล และการช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนมาโดยตลอด

ปัจจุบัน สถานการณ์โรคโควิด-19 ได้คลี่คลายลง และประเทศเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งขณะนี้กองทัพบก ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้เริ่มจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมในหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชน โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบให้ กรมกิจการพลเรือนทหารบก และ กรมดุริยางค์ทหารบก ใช้ศักยภาพทางดนตรีของกองทัพบก นำวงดุริยางค์ทหารบกไปบรรเลงขับกล่อม ภายใต้แนวความคิด “ดนตรีในสวน” สร้างความสุขให้กับประชาชนที่มาออกกำลังกายและพักผ่อนในสวนสาธารณะตลอดเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม 2565 นี้

มีทั้งการขับร้องและบรรเลงเพลงสร้างความผ่อนคลายในบรรยากาศสบายๆ ด้วยวงดนตรีหลากหลายแนว ทั้งคลาสสิก, แจ๊ส, อาร์แอนด์บี, อินดี้ เป็นต้น

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้นำวงดนตรี ของหมวดดุริยางค์ ประจำมณฑลทหารบก ในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้ง 10 แห่ง นำบทเพลงที่ฟังสบาย ร่วมสมัย ฟังได้ทุกเพศวัย มาขับร้องให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับบรรยากาศและอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับฟัง ได้เสียงตอบรับและความสนใจจากประชาชน บางสถานที่ผู้รับชมได้เข้าร่วมขับร้องเพลงกับวงดนตรีของหน่วยทหารอย่างมีความสุข สร้างรอยยิ้มให้พี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี

ซึ่งได้จัดแสดงในหลากหลายสถานที่ อาทิ
1) อุทยานสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดย มณฑลทหารบกที่ 31
2) ลานกิจกรรมถนนวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย มณฑลทหารบกที่ 32
3) ลานบรมราชานุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย มณฑลทหารบกที่ 33
4) สวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดย มณฑลทหารบกที่ 34
5) วนสาธารณะหนองพระแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย มณฑลทหารบกที่ 35
6) กาดสามวัย อำเมือง จังหวัดแพร่ โดย มณฑลทหารบกที่ 35
7) สวนสาธารณะเพชบุระ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย มณฑลทหารบกที่ 36
8) สวนตุงและโคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดย มณฑลทหารบกที่ 37
9) ลานกีฬาหน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดย มณฑลทหารบกที่ 37
10) สวนสาธารณะศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดย มณฑลทหารบกที่ 38
11) ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดย มณฑลทหารบกที่ 38
12) สวนชมน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
13) กาดนั่งยอง คล้องย่าม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดย มณฑลทหารบกที่ 310

กองทัพภาคที่ 3 จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ นำครอบครัวไปร่วมออกกำลังกาย ทำกิจกรรม พร้อมรับฟังดนตรีในสวนท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น เป็นการเพิ่มพลังใจพลังกายให้กับพี่น้องประชาชน ในการทำงานประกอบอาชีพและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อประเทศไทยของเราสืบไป

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
22 มิถุนายน 2565