กองทัพภาคที่ 3 เตือน “อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ เข้ารับราชการ”

ด้วยปัจจุบัน ได้ปรากฎมีกลุ่มบุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์ หรือมีการแอบอ้างหน่วยงาน ในการช่วยเหลือในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร, การบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือการเรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจเลือกทหารกองประจำการ นั้น

กองทัพภาคที่ 3 ขอเตือนทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อมิจฉาชีพ ที่มักจะใช้วิธีการโน้มน้าวทุกรูปแบบ แอบอ้างว่าสามารถฝากหรือช่วยให้เป็นข้าราชการทหารได้ เพราะจะเสียเงินหรือทรัพย์สิน โดยสูญเปล่า ยืนยันว่ากองทัพบกให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะผู้ที่มีใจรักในอาชีพทหารมีอุดมการณ์ โดยต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการสอบคัดเลือกตามระบบ หรือช่องทางที่กองทัพบกเปิดรับสมัคร หากพบเห็นกลุ่มบุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์ หรือมีการแอบอ้างหน่วยงาน ในการช่วยเหลือในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร, การบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือการเรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจเลือกทหารกองประจำการ นั้น

สามารถตรวจสอบข้อมูล หรือแจ้งหน่วยทหารที่เปิดสมัครสอบได้โดยตรง หรือสามารถส่งข้อมูลโดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผ่านระบบ Application Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 หรือแจ้งด้วยตนเอง ณ หน่วยทหารทุกแห่งใกล้บ้านท่าน เพื่อได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
22 มิถุนายน 2565