มิ.ย. 21, 2022

“กรีนบัส” งดวิ่งเส้น 4 เส้นทางสายเหนือ แบกรับค่าน่ำมันเชื้อเพลิงไม่ไหว

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด ผู้ให้บริการเดินรถโดยสารทั่วภาคเหนือ หรือ “กรีนบัส”แจงจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ประกอบกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลงและประกอบกับราคาน้ำมันที่แพงขึ้นส่งผลให้ต้องแบกรับภาระค่าน้ำมันและต้นทุนการเดินรถที่สูงขึ้น

ซึ่งในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา กรีนบัสได้ทำการปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อพยุงกิจการให้สามารถดำเนินธุรกิจไปต่อได้ ประกอบกับราคาน้ำมันที่ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการยังไม่มีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการปรับลดเที่ยวรถโดยสาร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจและเดินรถต่อไปได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดวิ่งรถในบางเส้นทาง อาทิ

– เส้นทางเชียงใหม่-สามเหลี่ยมทองคำ
– เส้นทางเชียงใหม่-เทิง
– เส้นทางเชียงใหม่-เชียงม่วน
– เส้นทางเชียงใหม่-แพร่

โดยเส้นทางที่กล่าวมานี้จะทำการระงับเที่ยววิ่งไปจนกว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันจะดีขึ้น หรือได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ จึงขอให้ผู้โดยสารโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า