พิษณุโลก เข้าคิวรอซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก โดยเริ่มเปิดจำหน่ายในเวลา 08.30 น.โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษฯโลก ร่วมในพิธีเปิดจำหน่ายเหรียญ ดังกล่าว ปรากฏว่า มีประชาชนชาวพิษณุโลก จำนวนมากเดินทางมาเข้าแถวรอรับบัตรคิว เพื่อหวังจะได้เป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำหรับการจำหน่ายเข็มที่ระลึก บิ๊กซีได้จัดจำหน่ายในพื้นที่บิ๊กซี 10 สาขา 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 รอบซึ่งการจำหน่ายรอบแรกในวันที่ 25 เมษายน 2562 สาขาพิษณุโลกมีจำนวนทั้งสิ้น 5000 เข็ม เข็มละ 300 บาท มีสิทธิได้คนละ 2 เข็ม ที่จะให้ประชาชนได้อัญเชิญเข็มที่ระลึกประดับไว้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและจะได้เก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำเหตุการณ์สำคัญของชาติไทยที่คนไทยทุกคนจะได้มีส่วนร่วมครั้งหนึ่งในชีวิต

รายงานแจ้งว่า ช่วงเวลา 18.00 น.เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ มีผู้สนใจสามารถจำหน่ายได้ไปแล้ว 3,000 เข็ม อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนที่เลิกจากการทำงานประจำเดินทางทยอยเข้าคิวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางห้างบิ๊กซีจะเปิดจำหน่ายจนถึงเวลาห้างปิด เวลา 23.00 น.หากยังจำหน่ายไม่หมด ห้างฯจะเปิดจำหน่ายให้กับประชาชนต่อไปจนครบ 5,000 เข็ม