พิษณุโลก ผลเลือกตั้งซ่อมนายก อบต.บ้านกร่าง “ร.ต.อ.เอกธนัช “คว้าชัย

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น.ๆผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

เบอร์ 1 จ.ส.อ.สำเร็จ ดีแล้ว 2,716 คะแนน เบอร์ 2 นายคม โตพิสุทธิ์
317 คะแนน เบอร์ 3 ร.ต.อ.เอกธนัช เจริญสุข 3,823 เบอร์ 4 นายนคเรศ ฤทธิรอน 219 คะแนน เบอร์ 5 นายอิสรพงษ์ โตแป้น 460 คะแนน