ผู้ตรวจการอัยการ ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานอัยการ ภาค 3

ในระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นายจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์ ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งรับผิดชอบการตรวจราชการของสำนักงานอัยการต่างๆภายในเขตพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 3 และคณะได้เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการภาค 3 สำนักงานคดีศาลสูงภาค 3 สำนักงานคดีปกครองภาค 3 สำนักงานคดีแรงงานภาค 3 สำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคดีศาลแขวงจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

รวมทั้งสำนักงานสาขา สำนักงานอัยการปากช่อง สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว สำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย และสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา